Corporate design

Vytvoření loga a firemního designu bývá pro mnoho zákazníků často podceňovanou částí vývoje. Teprve až použití těchto prvků v praxi poukáže na problémy a detaily spojené s požadavky užití spolu s cílením na služby jednotlivce či firmy. Vytvoření loga je především poslech zákazníka o jeho službách a cílení na klienty. Dle toho se také odvíjí smysl, design a celkové vystupování indentifikace firmy.

Ukázky vybraných prací naleznete na mém profilu na Behance.