obrázek s nadpisem v hlavičce

Historie vsi Opatovice (Hrdějovice) u Českých Budějovic resp. u Hluboké. Selské baroko. Vesnické památkové zóny.

Opatovice jsou rozložené na pravém břehu Vltavy 2 km jižně od zámku Hluboká a jsou dnes součástí obce Hrdějovice. První písemná zmínka o vsi pod tímto názvem je z roku 1378 ve formě Opatowiczi, kdy se spolu s řadou obcí příslušných k hradu Hluboká dostala do zástavy Janovi landkraběti z Leuchtenberka, ale zcela jistě vznikla již dávno předtím. Vždyť v nejbližším okolí je stará kulturní půda a u sousedních Bavorovic je osídlení doloženo již z doby laténské. Roku 1472 je jméno vsi uváděno jako Uopatovice. Při prodeji hlubockého panství r. 1562 je v deskách zemských název Opatowicze a na přelomu 16. a 17. stol. se začíná uvádět jako Wopatowicze. Koncem roku 1699 byl u Opatovic vystavěn schwarzenberský knížecí dvůr Nová Obora s rozlohou cca 113 ha. Při zakládání tohoto dvora zabrala vrchnost pozemky opatovických poddaných, scelila je a opatovickým dala náhradou pozemky jiné. Jméno Opatovice značí, že ves byla kdysi vsí lidí opatových, tedy některého kláštera.

(hospodáři ve vsi Opatovice roku 1785 podle Josefského katastru byli: v čp. 1 Vavřinec Benda, čp. 2 Martin Suchan, čp. 3 Vojtěch Zevl, čp. 4 Václav Linhart, čp. 5 Václav Mareš, čp. 6 (obecní kovárna), čp. 7 Jakub Krčma, čp. 8 (obecní pastouška), čp. 9 Josef Tesař, čp. 10 Šimon Klojda, čp. 11 Jan Šulista a čp. 12 Matěj Košťál.)

Opatovice mají protáhlou náves s klasickými selskými usedlostmi vystavěnými ve stylu selského baroka a zděnou kaplí na návsi. Hned za vsí najdete zarostlé slepé rameno. Do vsi vedou tři cesty, ale všechny malé, spíš polní. Původně ale možná vedla cesta na Hlubokou přes Opatovice, jak naznačuje otočený křížek u dnešní silnice. Díky odlehlosti (ale přitom snadné dostupnosti!) se zachovala náves v téměř původní podobě, ale značně zchátralé. V současné době je vidět, že se chalupáři pustili do oprav. Nejvíce poznamenaly Opatovice záplavy v roce 2002, kdy byla celá ves více jak metr pod vodou. Žádný statek nebyl sice přestavěn do "moderní" podoby, ale několik jich bylo "přeopraveno". Zvláště ten největší na konci návsi, s atypicky ušatou bránou. Myslím, že původní výzdoba byla střídmější, i když tvar štítu zůstal zachován. Náves uzavírá známá kovárna s volutovým štítem. Minimálně dva statky jsou dílem Matěje Cífky z Hluboké. Typické pro něho jsou ploché hladké štíty s bohatou konturou. Při vjezdu do vsi stojí nově opravená kaplička. Silnice sice ve vsi končí, ale polní cestou je možno pokračovat na Hlubokou.

Dne 14.6.2000 byl rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR udělen obci znak, který vychází hlavně z historie obce, je vlastně spojením znaku prvních šlechtických majitelů obce, pánů z Rožmberka, prvních majitelů, kteří nebyli pouze nájemci, ale vlastníky pánů z Hradce a koruna, která je nad touto polcenou růží, vyjadřuje příslušnost ke královskému zboží:

“Ve stříbrno-modře polceném štítě je červeno-zlatě polcená růže se semeníkem opačných barev a zelenými kališními lístky převýšena zlatou korunou”.
erb Opatovic
POZN.: Některé texty o historii obce jsou použity z monografie obce, vydané v roce 2000 k 650. výročí první písemné zmínky o obci, sepsané panem Aloisem Sassmannem. Monografii jako zájmový náklad vydal Obecní úřad Hrdějovice v roce 2000, lze ji zakoupit na Obecním úřadě v Hrdějovicích.
Počet návštěv: © Jiří Koch